Till innehållet

Vi kan påverka vårt eget liv!

Projektet drivs av: Kurdiska Ungdomsföreningen i Göteborg

Beskrivning av projektet

Genom att arbeta med invandrarungdomar vill vi stärka dem, samt möjliggöra för dem att kunna påverka samhället. Att stärka den enskilda indviden är viktigt för att var och en ska kunna känna delaktighet och kunna bidra till samhällspåverkan.


 • Skapa bättre möjligheter för unga invandrare att påverka samhället och sina livssituationer.

 • Aktivt medverka för att skapa en medvetenhet och tydliggöra ungdomars roll som påverkare av samhället.

 • Utveckla demokratiska värden bland unga invandrarfamiljer.
 • Skapa förutsättningar för ungdomars handlingskraft, delaktighet och inflytande.


 • Arbeta fram och utveckla stukturer för medborgardialog med fokus på unga invandrare som kommer från Mellanöst länderna i Göteborg och Mölndal.

 • Informera om möjligheter till samhällspåverkan. Samt försöka visa målgruppen möjligheter att påverka sin egen livssituation.
 • Arbeta fram ett grundmaterial i medborgardeltagande, demokrati och mänskliga rättigheter riktat till målgruppen, bland annat i samband med en informationskampanj.
 • Lägga grunden för en förändring av de attityder som upprätthåller konflikterna mellan unga och föräldrar i familjer. Samt stärka målgruppens rättigheter och deras inflytande.
 • Ge redskap för att föra kunskapen vidare genom att utbilda ambassadörer/informatörer.
 • Skapa mötesplatser för dialog mellan ungdomar själva och mellan unga och vuxna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2011 och avslutades i maj 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2011 och avslutades i maj 2014.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

 • #jobbet

  #jobbet är ett arbetsmarknadsprojekt som riktar sig till dig mellan 16-26 år. Vi arbetar med event- och föreningsverksamhet.

 • Angels of Angered

  Die Bühnes nya projekt handlar om SKAM. Vi jobbar med tjejer mellan 13-20 år. Unga har blivit intervjuade. Vad vågar man inte prata om? Dom är…

 • Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld

  Bildsamt- bilder som stöd i samtal om våld drivs av DART- kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet är att…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.