Till innehållet

Vi sjunger Hjärna

Projektet drevs av: Studieförbundet Bilda i Älvsjö

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla ett koncept för körer med personer med någon form av demenssjukdom och deras närstående och/eller vårdare. I projektet ingår även rekrytering och utbildning av ledare, samt att starta körer över hela landet.

 Projektet vänder sig till personer som har minnessvårigheter på grund av sjukdom t.ex. demens, afasi, stroke, förvärvad hjärnskada och deras närstående och eller vådare. Projektets syfte är att starta körer för denna målgrupp. Sedan ett par år har Bilda haft två körer i Sundsvall och Timrå. Musik har väldigt positiva effekter i vårdande miljöer, den ger livskvalitet och väcker ofta positiva minnen. I våra ”test”-körer har vi också sett häpnandsväckande positiva ”bieffekter” av kören. Som t.ex. att de känner sig gladare och att de fått in mer musik i hemmen, ett av de deltagande paren berättar att han efter en stroke bla. tappat förmågan att läsa men genom att gå på regelbundna sångsamlingar och följt med i materialet påskyndat sin förmåga att kunna läsa igen.  Värdet för målgruppen är att de blir glada och minns upplevelser, filmer, känslor och händelser som de förknippar med musiken. Ett stort värde finns i de anhörigas situation att de blir sedda och bekräftade i den situation där de är. 

 Den metod vi har använt oss av i våra testkörer, under två terminer och i två olika körer, som har visat sig vara mycket positiv är något vi kallar för nycklar. Nycklarna kan vara små historier/berättelser/fakta kring låten som ska sjungas eller om artisten. De små korta historierna har låst upp många fina minnen. Det har pratats om svartvita filmer och om snoddas i vardagsrummet. Materialet vi kommer att utveckla  har  en stomme på ca 50 låtar och sen har alla deltagare kunnat önska låtar. De önskade låtarna tar körledaren fram och lär sig till någon av de kommande körträffarna. I snitt ca 30-40 låtar per termin har inkommit som önskemål. Ledarfrågan är en viktig utmaning för oss i projektet. Det gäller att få personer med rätt kompetens, kvalite och känsla för sammanhanget. Därför kommer vi att satsa extra på rekrytering och utbildning samt att vi har ett väl arbetat ledarmaterial.

Under projektets första år kommer  vi prioritet  deltagamaterialet, ledarmaterialet, ledarrekrytering, nätverk och samverkan.  En inventering av vilka körer som redan finns igång samt att skapa ett nätverk av kontaktpersoner i Bildas regioner kommer också att genomföras under detta år. Fokus under de kommande två år projektet beräknas pågå ligger på rekrytering av ledare, utveckling av ledarutbildning och start av nya körer. Efter projektet kommer detta bli en del av Studieförbundet Bildas reguljära verksamhet.

Sedan ett par år har Studieförbundet Bilda Mittsverige haft två körer för personer med demenssjukdom. Sen länge har man vetat att musik har väldigt positiva effekter i vårdande miljöer, den ger livskvalitet och väcker ofta positiva minnen. I våra ”test”-körer har vi också sett häpnandsväckande positiva ”effekter” av kören.  Eftersom mottagandet av kören i Sundsvall och Timrå varit så positiv så har vi förstått att detta skulle kunna komma fler personer till del, därför vill vi nu göra denna nationella satsning för att utveckla koncpetet och sprida det till fler.  Grunden i den metoden som ska vidareutvecklats har utformats i mötet med de två testkörerna vilket gör att delaktigheten från målgruppen för projektet har varit hög. Vi kommer också göra körledare och andra kontaktpersoner som har erfarenhet av denna typ av verksamhet delaktiga i utformningen av konceptet.

I vår region i Mittsverige har samarbete med Sundsvalls kommuns anhörigcenter varit mycket positivt. I projektet ingår att hitta flera liknande samverkansparter. Vi samverkar också med Alzheimerföreningen som bla bidrar med kontakter och spridning av projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2013 och avslutades i september 2016.

Kontakt

Ort
Älvsjö

Liknande projekt

  • Bryta mönster

    Syfte och mål med projektet är att utveckla en modell, för att stärka stödet till syskon (7 - 18 år) till frihetsberövade äldre syskon (15 - 24 år),…

  • Likaolika

    Projektets syfte är att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning. 

  • Idrott, aktivitet och hälsa för barn och unga med synnedsättning

Sidan uppdaterades 2020-06-02.