Till innehållet

Vi skapar tillsammans

Projektet drivs av: ABF FyrBoDal

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en musikverksamhet i vilken personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att utifrån egna förmågor bli medskapare av musik.

Skapandet sker i grupp och med hjälp av en avancerad musikenhet med sensorteknik som omvandlar deltagarnas fysiska rörelser till ljud, musik och noter. Detta ger även personer med grav funktionsnedsättning och omfattande begränsning av rörelseförmågan möjlighet att medverka. Deltagarna kommer även att få använda specialgjorda, akustiska instrument.

Projektet genomförs i dagliga verksamheter i kommunerna Dals-Ed, Färgelanda och Åmål. Resurspersoner kommer att utbildas i de tre kommunerna och metodmaterial kommer att tas fram i både analog och digital form.

Efter projektet kommer verksamheten att fortsätta genom samverkan mellan den sökande och de tre kommunerna. Metodmaterialet kommer att fritt tillhandahållas för andra intresserade.

Beviljat belopp

1 053 720 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Beviljat belopp

1 053 720 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i januari 2027.

Kontakt

Ort
Uddevalla

Liknande projekt

  • Lyssna till mitt öga!

    Tillsammans med användare av ögonstyrningsdatorer ska projektet undersöka hur man spelar musikinstrument med ögonstyrning och hur man kan lära ut…

  • ParaCraft - ett liv i rörelse

    Projektet ska stimulera vuxna personer med funktionsnedsättning till ett mera aktivt liv, ett liv i rörelse.

  • Viaductus

    Projektets syfte är att utveckla och etablera nya vägar in i den professionella scenkonsten (bland annat teatrar, danskompanier och konserthus) för…

Sidan uppdaterades 2024-05-30.