Till innehållet

Vi slutar aldrig cykla!

Projektet drivs av: Cykelklubben Armkraft

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en utbildningsmodell där äldre personer med funktionsnedsättning får möjlighet att börja med paracykling.

Upplägget är en kurs över två terminer där deltagarna börjar med träning inomhus i hall för att sedan fortsätta utomhus, först på rundbana och därefter ute i trafiken. Praktiska övningar varvas med teori och deltagarna får även utbildning i hur man bör agera ute i trafiken samt vilka regler som gäller. Modellen utvecklas i Örebro som är en utpräglad cykelstad där många använder cykeln dagligen under sin uppväxt och i sitt yrkesverksamma liv. Det är sedan vanligt att människor upphör att använda cykeln i högre ålder, ofta för att åldersrelaterade funktionsnedsättningar försvårar eller gör cyklingen omöjlig. En handbok tas fram som sedan tillhandahålls av föreningen och samverkansparterna. Projektet fortsätter inom ramen för CK Armkrafts ordinarie verksamhet och en särskild seniorsektion bildas inom klubben. Den fortsatta verksamheten finansieras med medlemsavgifter och bidrag.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i mars 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutas i mars 2023.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-11-22.