Till innehållet

Vi slutar aldrig cykla!

Projektet drevs av: Cykelklubben Armkraft

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en utbildningsmodell där äldre personer med funktionsnedsättning får möjlighet att börja med paracykling.

Upplägget är en kurs över två terminer där deltagarna börjar med träning inomhus i hall för att sedan fortsätta utomhus, först på rundbana och därefter ute i trafiken. Praktiska övningar varvas med teori och deltagarna får även utbildning i hur man bör agera ute i trafiken samt vilka regler som gäller. Modellen utvecklas i Örebro som är en utpräglad cykelstad där många använder cykeln dagligen under sin uppväxt och i sitt yrkesverksamma liv. Det är sedan vanligt att människor upphör att använda cykeln i högre ålder, ofta för att åldersrelaterade funktionsnedsättningar försvårar eller gör cyklingen omöjlig. En handbok tas fram som sedan tillhandahålls av föreningen och samverkansparterna. Projektet fortsätter inom ramen för CK Armkrafts ordinarie verksamhet och en särskild seniorsektion bildas inom klubben. Den fortsatta verksamheten finansieras med medlemsavgifter och bidrag.

Efter projektet

Projektet ledde till framtagandet av en utbildningsmodell och en verksamhet där äldre personer ägnar sig åt paracykling. Praktiska övningar varvas med teori. Verksamheten lever vidare inom ramen för CK Armkrafts ordinarie verksamhet. En särskild seniorsektion bildades direkt efter projektets avslut.

Finansieringen sker genom medlemsavgifter och bidrag från exempelvis Örebro kommun. Från regionen har en del av deltagarna möjlighet att få cyklar förskrivna som hjälpmedel.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i mars 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2019 och avslutades i mars 2023.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Bubblis

    Bubblis ska vara en attraktiv och tillgänglighetsanpassad mötesplats för människor med olika diagnoser och funktionsnedsättningar.

  • Nya vägar - trafikkunskap för alla

    Projektet ska bedrivas i mycket nära samverkan med Kumla funktionshindrades motorklubb (KFMK). Syftet är att personer med funktionsnedsättning ska…

  • Ridning för ryttare med blindhet och svår synskada

    Projektets syfte är att erbjuda personer med blindhet eller svår synskada självständig ridning i grupp, något som idag inte finns.

Sidan uppdaterades 2024-01-10.