Till innehållet

Vi spelar ihop! - ett generationsmöte vid schackbrädet

Projektet drivs av: Stockholms Schackförbund

Beskrivning av projektet

Projektet vill utforma schackbaserade mötesprogram som främjar möten över generationsgränserna. Syftet är att kontakten mellan barn och deras mor- och farföräldrar återupptas eller fördjupas samt ny verksamhet utvecklas. Målgrupperna i projektet är barn, ungdomar och äldre över 65 år med eller utan funktionsnedsättning.

Metoden som ska utvecklas bygger på att all verksamhet ska kunna genomföras online, i en kombination av online och fysiska träffar, eller enbart genom fysiska träffar. Kärnan i projektet är samverkan som sker mellan målgrupperna. Inom projektet ska ett koncept som består av en teknisk plattform, övningsupplägg, utbildningsupplägg, teknik, tillgänglighetsanpassningar och koncept för de veckovisa träffarna testas och utvecklas av projektgruppen.

Efter att projektet är avslutat finns materialet och upplägget tillgängligt på hemsidan. Aktiviteter drivs vidare genom lokala schackklubbar och planeras spridas vidare till andra organisationer med målgruppen äldre.

Beviljat belopp

2 487 694 kronor

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Beviljat belopp

2 487 694 kronor

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Seniorkul - idrott för äldre

    Projekt "Seniorkul" vill att äldre i Dalaregionen ska kunna prova olika fysiska aktiviteter. Aktiviteterna ska genomföras i samverkan med idrottsliv…

  • Hemtjänstindex (HTI)

    Syftet med projektet är att underlätta för äldre med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och deras anhöriga genom att utveckla ett index…

  • Musikmöte

    Projekt "Musikmöte" ska utveckla en fysisk och digital mötesplats där ungdomar (12-19 år) och personer från 65 år kan skapa musik tillsammans.

Sidan uppdaterades 2021-12-30.