Till innehållet

Vi tjejer

Projektet drivs av: Svenska Settlementförbundet

Beskrivning av projektet

Svenska Settlementförbundet (SSF) ska tillsammans med unga tjejer utveckla metoder, arbetssätt och stödstrukturer för att stärka tjejers platstagande i lokalt områdesarbete.

Målgruppen är själva med och styr hur offentliga miljöer kan användas och fyllas med aktiviteter utifrån målgruppens behov och idéer. Projektet genomförs i totalt 9 områden under projektets gång. Målgruppen kommer att skapa lokala arbetsgrupper och ett nationellt nätverk för att byta erfarenheter och sprida arbetssättet till andra områden. Syftet är att stärka unga tjejers röster, möjligheter att påverka den lokala miljön, fritiden och uppmärksamma unga tjejers behov i det offentliga rummet.

Projektet tar fram kurser av och för målgruppen, metoder för tjejers platstagande i områdesarbete, nationella strukturer för stödjande av metoder och arbetssätt som sprids och användas till fler platser. Projektet bygger upp ett nytt verksamhetsområde inom SFF för att efter projektslut fortsätta stärka tjejers platstagande i områdesarbete. Projektet sker i samarbete med bland annat Barnombudet Uppsala län, Fritidsförbundet, kommuner och lokala fritidsverksamheter. Arbetssätt och metoder sprids till andra områden under och efter projekttiden inom ramen för SFF:s ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

6 348 450 kronor

Projektets tidstatus

10%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Beviljat belopp

6 348 450 kronor

Projektets tidstatus

10%

Projektet startade i mars 2024 och avslutas i mars 2027.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-05-24.