Till innehållet

Vi vill bidra

Projektet drivs av: Föreningen Jämlikhet Assistans Gemenskap JAG

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ta fram en ny modell för sysselsättning för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Ett nytt arbetssätt där målgruppen kan delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar. 

Projektet syftar till att ta fram en ny modell för sysselsättning för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Ett nytt arbetssätt där målgruppen kan delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar. Det övergripande målet är att det ska finnas möjlighet till arbete, utbildning och personlig karriär utanför daglig verksamhet. Tillsammans med sin handledare formar deltagaren ett individuellt arbetsschema med aktiviteter som utgår från eget intresse och förmåga. Med hjälp av sin personliga assistent ska deltagarna utföra meningsfulla arbetsuppgifter på riktiga arbetsplatser. Det individuella schemat anpassas till personens behov av habilitering och andra insatser, till exempel sjukgymnastik, ridning och badhus. I projektet ska man bygga upp lokala modeller på fem olika platser i Sverige. På varje ort ska det finnas ett arbetsplatskontor som fungerar som ett nav för deltagarnas aktiviteter. Vissa deltagare kommer till största delen vara på sin praktikplats medan andra har större behov av att landa på arbetsplatskontoret där det ska finnas handledare på plats. Handledarna söker och hittar praktikplatser. Med projektet vill man ta fram ett alternativt sätt att arbeta med sysselsättning för målgruppen. Efter projektet är tanken att det ska finansieras gemensamt av de offentliga aktörer som redan idag ansvarar för insatser till målgruppen, där Finsam kan fungera som samordnare. Ett nationellt projekt som börjar på flera lokala plan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Kontakt

Ort
Nationellt

Liknande projekt

  • Projektet PEER Support

    Genom projektet PEER Support, där PEER står för Personlig EgenErfaren Resurs etableras förutsättningarna för en ny yrkesroll inom svensk sjuk- och…

  • Brukarkraft

    Projektet Brukarkraft utvecklar nya metoder för brukarstyrda brukarrevisioner bland annat för grupper med funktionsnedsättningar. Utvecklingsarbetet…

  • Modellprojektet

    Projektet ger underlag till förbättringar inom rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada, genom att brukare och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.