Till innehållet

Vidd (tidigare Från nedsättning till uppsättning)

Projektet drevs av: Föreningen Pascal Intryck Påtryck Uttryck Avtryck

Beskrivning av projektet

Inom det estetiska området är personer med funktionsnedsättningar underrepresenterade. Tillsammans med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar som har intresse för estetiska uttrycksformer, ska projektet bryta denna underrepresentation.

Inom det estetiska området, såväl det professionella som amatörkulturen, är personer med olika funktionsnedsättningar underrepresenterade. Projektets målgrupp är barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar och intresse för estetiska uttrycksformer. Syftet är att tillsammans med dem bryta underrepresentationen. Detta görs genom att ta fram hur ett pedagogiskt stöd för alla som arbetar med estetisk verksamhet för främst barn och unga med funktionsnedsättningar bör se ut. Ett sådant efterfrågas ofta. Projektet skall svara på frågan hur anställda på skolor, fritidsgårdar, inom föreningar, studieförbund, habiliteringen och kulturskolor kan få stöd i sitt arbete. Föreningen Pascal tillsammans med ungdomar med olika funktionsnedsättningar, pedagoger, högskolor/universitet, studieförbund, organisationer som Kulturcentrum Skåne och Uppfinnarföreningen, skall i projektet arbeta med hur ett sådant stöd bör se ut. Ett mål med projektet är att också komma fram till hur stödet skall förmedlas. Högskolor och andra organisationer har i avsiktsförklaringar redogjort för sin vilja att använda det pedagogiska stödet i sin verksamhet och på andra sätt stötta projektet.
Metoden bygger på att samla ungdomar som är aktiva inom estetisk verksamhet tillsammans med pedagoger och utforma stödmaterial. Med stöd av konsulter inom kommunikation och med hjälp av exempelvis Uppfinnarföreningen kommer föreningen söka rätt form för att förmedla stödet. Tillsammans med en referensgrupp diskuteras främst hur stödet kan förmedlas till målgruppen inom projekttiden och efter denna. Materialet skall sedan kommuniceras med de medverkande verksamheterna, referensgrupp och en kommunikationsgrupp.
Under hela projekttiden skall föreningen Pascal arbeta aktivt med att få fram ett ställningstagande till hur projektets innehåll skall fortleva efter projekttiden. I det arbetet är inte minst kommunikation med verksamheter som Specialpedagogiska skolmyndigheten, och kanske även andra myndigheter, centralt.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt

Ort
Hudiksvall

Liknande projekt

  • Barn föds inte med fördomar

    Projektets syfte är att öka barns tolerans för olikheter och förståelse för och kunskap om personer med utvecklingsstörning och andra grupper i…

  • Nya berättelser om Världsarvet

  • Träffas i Musiken

    Vision att arrangera en spelstämma - Glada Hudikstämman - för personer med funktionsnedsättning, anhöriga, assistenter, pedagoger och traditionella…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.