Till innehållet

Videdalsskolan för framtida Malmö

Projektet drivs av: Malmö Ideella Föreningars Paraplyorganisation (MIP)

Beskrivning av projektet

Samverkansprojekt som på olika sätt stärker vi ungdomarnas förmåga att möta utmaningarna i framtiden. Genom att integrera omvärlden i skolans undervisning ger vi ungdomar en bra grund att stå på.  

Syftet är att skapa ett nätverk mellan skola, näringsliv och fritid/föreningsliv för att utveckla ny kunskap som förbereder skolans elever för en aktiv fritid och framtida yrkesval. För att stödja ungdomarna i deras kommande yrkesval/studier kompletterat med en aktiv fritid behöver ungdomarna tidigt få möjlighet att bygga egna positiva relationer med det omgivande samhället. 

Projektet vill öka ungdomarnas engagemang och delaktighet i närsamhället genom att unga bygger bärkraftiga relationer med företag och föreningar. Projektets mål är att ge ungdomarna en bra grund att stå på inför deras fortsatta studier och deras yrkesverksamma liv. 1: Skapa ett utvecklingsnätverk och en programmodell för samverkan mellan skola och omgivande samhälle. 2: Att integrera och se det omgivande samhället som en resurs i skolans vardagsarbete 3: Att stimulera eleverna till att själva bygga relationer med omgivande samhälle för att underlätta framtida yrkes- och utbildningsval 4: Att utveckla strategier för entreprenöriellt lärande

En huvuduppgift  är att erbjuda och utveckla mentorskap i föreningslivet, förbereda föreningar inför arbetet samt uppmuntra dem att ta ett större samhällsansvar. Tanken är att modellen ska fortleva i skolan och även spridas till andra skolor i Malmö.

Utveckla ny kunskap sker med delaktighet mellan skolans elever, föräldrar, anställda i skolan, pedagoger, skolans ledning, offentliga strateger, föreningsledare, föreningsstyrelser, paraplyorganisation för ideella sektorn, företagare i området samt akademiker. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2011 och avslutades i januari 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2011 och avslutades i januari 2014.

Kontakt

Ort
Husie i Malmö

Liknande projekt

  • Aktiva studenter

    Aktiva studenter erbjuder fysiskt inaktiva studenter att delta i kom-igång-grupper. Till 100 platser fanns över 300 sökande studenter första året.…

  • Aktiva Tjejer - En nationell satsning!

    Aktiva Tjejer i Malmö har växt och det har visat sig att det behövs fler Aktiva Tjejer grupper i hela Sverige! Aktiva Tjejer ska därför göra en…

  • A Lesbian guide to everything

    Projektet ska skapa ett nationellt arrangörsnätverk av unga lesbiska, en rikstäckande arrangörsguide samt ett bestående digitalt och fysiskt arkiv.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.