Till innehållet

Vilja

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan

Beskrivning av projektet

Projektet ska starta en ny LSS-verksamhet i Bollnäs där målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar genom teater och film ska arbeta för att minska förekomsten av kränkande beteenden bland barn och unga i skolåldern.

Projektet syftar till att starta en ny LSS-verksamhet i Bollnäs där målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar genom teater och film ska arbeta för att minska förekomsten av kränkande beteenden bland barn och unga i skolåldern. Målgruppen ska skriva, producera rekvisita, agera på scen och samtala om kränkningar i skolan. I projektet tas en ny metod fram där teater och film fungerar som verktyg att nå yngre barn i aktuella samhällsfrågor.

Målet är att skapa en verksamhet som ger förutsättningar till en meningsfull sysselsättning för målgruppen och som bidrar till utvecklandet av samhället.

Efter projektet ska verksamheten bli en dagligverksamhet som drivs som ett arbetsintegrerat socialt företag (ASF). Metod och material ska förvaltas av Vuxenskolan Gävleborg tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån Dalarna och den nystartade verksamheten.

Efter projektet

Genom projektet har det startat en ny LSS-verksamhet med inriktning mot teater och film där frågor om diskriminering står i fokus. Projektet har genomfört föreställningar i förskolor och producerat ett antal filmer som finns på en egen Youtubekanal. Med humor och tydlighet lyfter man diskriminerande situationer. Filmerna riktar sig till pedagoger och kan användas på följande vis:

  • Visa klippen.
  • Stanna och ställa frågor till barnen/eleverna runt själva scenen.
  • Skapa en diskussion om vad det var som inte var ok.
  • Fråga hur man skulle kunna göra annorlunda?


Projektet har lett till politisk debatt som resulterade i en långsiktig finansiering och prioritering av LSS-verksamheten i Bollnäs kommun.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i september 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2019 och avslutades i september 2022.

Kontakt

Ort
Söderhamn

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-01-13.