Till innehållet

Vilja

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan

Beskrivning av projektet

Projektet ska starta en ny LSS-verksamhet i Bollnäs där målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar genom teater och film ska arbeta för att minska förekomsten av kränkande beteenden bland barn och unga i skolåldern.

Projektet syftar till att starta en ny LSS-verksamhet i Bollnäs där målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar genom teater och film ska arbeta för att minska förekomsten av kränkande beteenden bland barn och unga i skolåldern. Målgruppen ska skriva, producera rekvisita, agera på scen och samtala om kränkningar i skolan. I projektet tas en ny metod fram där teater och film fungerar som verktyg att nå yngre barn i aktuella samhällsfrågor.

Målet är att skapa en verksamhet som ger förutsättningar till en meningsfull sysselsättning för målgruppen och som bidrar till utvecklandet av samhället.

Efter projektet ska verksamheten bli en dagligverksamhet som drivs som ett arbetsintegrerat socialt företag (ASF). Metod och material ska förvaltas av Vuxenskolan Gävleborg tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån Dalarna och den nystartade verksamheten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2019 och avslutades i april 2022.

Kontakt

Ort
Söderhamn

Liknande projekt

  • AutismEd - En central plats för att hitta, skapa och nå ut med mobil mikroutbildning

    Syftet med projektet är att skapa nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli…

  • FritidsFriends - din fritid som du vill ha den!

    Projektets överordnade syfte är att öka kunskapen om demokrati och delaktighet för målgruppen barn, unga och unga vuxna med LSS-beslut.

  • KiX Senior

    Studieförbundet Vuxenskolan vill vidareutveckla KiX-metoden, (Kreativitet, inspiration och Xtra mycket kärlek) så att metoden även passar äldre med…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.