Till innehållet

Vimmerbymodellen

Projektet drevs av: Vimmerby IF

Beskrivning av projektet

”VIMMERBYMODELLEN” Ett integrationsarbete där ensamkommande killar utvecklar mötesplatser och nätverk som bidrar till en trygg och meningsfull tillvaro och sysselsättning.

Vimmerbymodellen är ett projekt som riktar sig mot de ensamkommande flyktingungdomar som kommer till vår kommun. Syftet är att hjälpa dessa grabbar som till vardags bor på kommunens två boenden. Efter hand flyttar grabbarna ut i egna lägenheter. Först med hjälp för att sedan klara sig själva. Vi vill att vårt arbete ska hjälpa till att göra deras integration till det svenska samhället lättare och därigenom kunna öppna fler dörrar för dem i vardagen. I nuläget jobbar vi en del tillsammans med Vimmerby Gymnasium. Vi har märkt att mycket av vårt arbete är att vara en länk mellan grabbarna och tex skolan. Vi vill finnas till hands för att kunna vara till hjälp med att försöka knäcka nya koder som finns när man kommer till ett nytt land. Tanken är att detta nätverk ska kunna ge bättre möjligheter till en trygg och meningsfull tillvaro och sysselsättning för killarna.

Målsättningen är att de ensamkommande killarna själva vårdar och utvecklar nätverk/mötesplatser och aktiviteter. Denna ”recycling” där killarna själva tar ansvar kommer att vara ett framtida stöd till nyanlända ensamkommande killar och kommer i förlängningen positivt påverka ensamkommandes möjlighet att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Detta skulle innebära att killarna själva ansvarar för ”den ideella sidan” av ”smörgåsbordet” och att nätverket och mötesplatserna som byggts upp i projektet skapar goda möjligheter för detta. Detta tillsammans med att nätverksbyggande är något som står högt upp på boendets utvecklingsplan är också något som kan skapa en levande mötesplats mellan de olika aktörerna.

Den stora anledningen som gör att vi tror verksamheten kommer leva vidare efter projekttiden är att det är många föreningar och instanser runt Vimmerby som vet vad vi idag gör. Och fler ska det bli. Vi försöker jobba på att synas så mycket som möjligt. Sedan är Vimmerby IF en förening med stort socialt ansvar vilket vi ockå tror kommer bidra. Sommaren 2014 kommer projektet att driva en kiosk i en central park här i Vimmerby. Denna kiosk är det våra grabbar som ansvarar för. Ett kanonprojekt där grabbarna kommer integreras med "svenska" sommarjobbare oxå. Man kommer träffa alla sorters människor. Integration på hög nivå. Detta tror vi är ett projekt som skulle kunna drivas vidare år efter år.

Mycket av arbetet som görs i projektet sköts av en arbetsgrupp. I den här gruppen ingår 2 personal från boendet, 2 personer från Vimmerby IF och två grabbar från boendena. På det här sättet täcker vi in alla plans intressen. Övriga grabbar på boendena skickar med önskemål, önskningar och åsikter som gruppen sedan jobbar vidare mot. Sedan försöker vi hela tiden ta tillvara på allas intressen och jobba lyhört. Är några tex intresserade av film så försöker vi sammanföra dessa personer, och hela tiden skapa nya arenor. På så sätt bygger vi hela tiden nya kontakter.

Under den första tiden har vi insett att det är viktigt att samarbeta med olika föreningar och kommunala instanser. Vi har ett kanonbra samarbete med Vimmerby Kommun. Sedan styrs projektet av en styrgrupp. I den ingår det personal från boendena. Det finns folk från vår förening VIF, Integrationsenheten, Sisu, Kultur- och fritidsförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten, Vimmerby Folkhögskola, och Vimmerby Gymnasium. Så som ni ser är det ett brett spektra av kunskap. Just samarbetet med gymnasiet är något vi jobbar hårt för att hålla igång. Vi anser att det är där mycket av grabbarnas integration pågår som mest. Vi har även ett tätt samarbete med Kulturskolan i Vimmerby. De har hjälpt oss utbilda grabbar som filmat och redigerat  film om vår verksamhet. Som ni förstår är det många som finns med runt om projektet. Detta är något som stärker projektets arbete ytterligare.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2012 och avslutades i oktober 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2012 och avslutades i oktober 2015.

Kontakt

Ort
Vimmerby

Liknande projekt

  • Motorprojektet i Vimmerby

    Att möta motorintresserade ungdomar, och erbjuda mötesplatser där de kan kanalisera sitt starka motorintresse. Genom möten och dialog där vuxna och…

  • Nybyggnation av nya cykelleder Vimmerby 3:1

    Projektets syfte är att skapa bättre möjligheter till cykling för barn och unga som har efterfrågat fler möjligheter till cykelträning.

  • Kreatech - Kreativ teknologi i och utanför klassrummet

    Med Kreatech bygger vi en ”kreativ verkstadsmiljö” där unga får plats att experimentera med digital teknik och praktiska byggprojekt. Det vänder sig…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.