Till innehållet

Visam - Tillsammans för välbefinnande och värdighet för äldre med psykisk ohälsa

Projektet drivs av: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en kunskapsplattform i syfte att stötta äldre med psykisk ohälsa genom att erbjuda en e-utbildning till vård- och omsorgspersonal samt utveckla en studiecirkelutbildning för personer som vill bli kamratstödjare för målgruppen.

Under projekttiden kommer man även att bedriva uppsökande verksamhet för att nå äldre som riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Efter projekttiden ska den uppsökande verksamheten och studiecirklarna integreras i organisationens ordinarie verksamhet.

Beviljat belopp

5 529 092 kronor

Projektets tidstatus

82%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Beviljat belopp

5 529 092 kronor

Projektets tidstatus

82%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i januari 2025.

Kontakt

Ort
Hägersten

Liknande projekt

  • Arbete trots psykisk ohälsa

    I projektet vill Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, fokusera på framgångsfaktorer och ta reda på vilka faktorer på en arbetsplats och…

  • Hydroponisk Terassodling i Stan

  • Våga fråga - syssna på mig

    Syftet med projektet är att sprida kunskap och information om psykisk hälsa och ohälsa i målgruppen, döva personer. Man ska arbeta för att bryta…

Sidan uppdaterades 2021-12-29.