Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

VISOREK - Social redovisning

Projektet drivs av: Sociala Arbetskooperativens intresseorganisation (SKOOPI)

Beskrivning av projektet

Inom projektet VISOREK genomförs social redovisning på olika sociala arbetskooperativ i hela landet. Social redovisning är en mätmetod för att kunna visa på de sociala värdena i en organisation.

Projektets syfte är att sprida och utveckla social redovisning och VisVardi hållbarhetsredovisning som modeller för att stärka och utveckla sociala arbetskooperativ. Därmed skapa bättre förutsättningar för att driva sociala arbetskooperativ och öka möjligheterna för personer med funktionshinder att få arbete.

Projektets mål är att SKOOPI kan bidra med kunskap till sociala arbetskooperativ, om verktyg för att säkerställa sociala och miljömässiga mål i verksamheterna, genom att bygga upp resurser i form av utbildare och kunskap om modellerna social redovisning och VisVardi hållbarhetsredovisning. Social redovisning är en metod för att planera, mäta och ut­värdera de sociala målen i en organisation. Social redovisning är en process som genomförs regelbundet där deltagarna och verksamheten lär sig och utvecklas tillsammans. Den sociala redovisningens resultat presenteras också för intressenter utanför verksamheten. 

VisVardi – Hållbarhetsredovisning är en metod för att årligen visa resultatet av verksamhetens samhällsmål. Organisatio­nens sociala mål, miljömål och ekonomi lyfts fram och visas. Metoden tar med viktiga intressenter i redovisningsarbetet. Syftet är att på ett trovärdigt sätt stödja organisationer att visa den samhällsnytta som man skapar genom sin verksamhet. Metoden har skapats av Studieförbundet Vuxenskolan tillsam­mans med Svenska Kyrkan och Svenska Studiecentralen i Finland.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2009 och avslutades i februari 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2009 och avslutades i februari 2012.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2021-06-15.