Till innehållet

Visukalen

Projektet drivs av: Riksteatern Örebro län

Beskrivning av projektet

VISUKALEN ska främja den teckenspråkiga kulturen och stärka teckenspråkets status genom möten mellan döva och hörande. Med kulturen som verktyg ska Örebro bli mer attraktivt för både döva och hörande med nya kulturupplevelser.

VISUKALEN ska främja den teckenspråkiga kulturen och stärka teckenspråkets status genom möten mellan döva och hörande. Projektet syftar till att ge ökad tillgång till god scenkonst och kultur för teckenspråkiga samt att med kulturen som verktyg skapa nya arenor för möten mellan döva och hörande.

VISUKALEN ska bli en start på något nytt. Ge förutsättningar till mötesplatser mellan målgrupper som inte tidigare möts och vara en dörröppnare för nya arbetssätt och samarbeten mellan hörande och döva. Teckenspråkig kultur ska vara en självklar del i Örebros kulturliv.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2012 och avslutades i januari 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2012 och avslutades i januari 2015.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • SV Kulturcollege

    Unik utbildning efter gymnasiesärskolan som ska verka förberedande för arbete alternativt vidare studier. Vi arbetar med kultur som verktyg för att…

  • Pratkartan

    Att introducera en s.k. "pratkarta" på vårdcentraler för att patienter som kommer dit mer självständigt skall klara sin kommunikation. Det kan både…

  • ROTA

    ROTA- Samlar människor och skapar delaktighet för enskilda medlemmar i Kommunens föreningar.

Sidan uppdaterades 2020-06-03.