Till innehållet

Volontärskap för alla

Projektet drivs av: Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att inspirera och underlätta ideellt engagemang för personer med funktionsnedsättning.

Genom att synliggöra det engagemang som redan finns bland unga personer med funktionsnedsättning ska man inspirera fler i målgruppen att engagera sig ideellt. I projektet kommer personer ur målgruppen porträttera sitt ideella engagemang i videoinlägg som ska spridas i sociala medier. Dessa utgör sedan underlag till en inspirationsfilm med berättelser om vägen till ideellt engagemang, motivationsfaktorer och upplevelser. Filmen ska utmana de stereotyper som finns om volontären och vilka som kan engagera sig ideellt.

Projektet ska också verka för att ideella föreningar som söker volontärer ska bli mer inkluderande gentemot målgruppen. Det ska inte bara vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att rekryteras som frivillig genom Volontärbyrån, det ska också vara självklart. Projektet kommer att ta fram en handbok och en utbildning för föreningar för att hjälpa dessa att inkludera målgruppen på ett bättre sätt och utmana dem att se målgruppen som en resurs.

Efter projektets slut ska Volontärbyrån fortsätta att sprida materialet som ska finnas tillgängligt att fritt laddas ner. Utbildningen ska integreras i Volontärbyråns ordinarie utbud.


Beviljat belopp

5 062 496 kronor

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i december 2022 och avslutas i december 2025.

Beviljat belopp

5 062 496 kronor

Projektets tidstatus

52%

Projektet startade i december 2022 och avslutas i december 2025.

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-01-13.