Till innehållet

VOOV 2011

Projektet drevs av: Föreningen Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta

Beskrivning av projektet

VOOV är en ideell förening med syfte att hjälpa våldsutsatta personer att ta sig ur en våldsrelation. Nästan alla de skyddade boenden som finns i Sverige idag saknar möjlighet att ta emot husdjur. VOOV försöker att förmedla en jourplats åt djuret.

Syftet med projektet VOOV 2011 är att sprida VOOVs verksamheten till andra delar av Sverige. VOOVs verksamhet behövs i hela landet då skyddade boenden runt om i landet sällan kan ta emot husdjur när deras ägare behöver en plats där. Syftet med VOOV 2011 är att möjliggöra för våldsutsatta med husdjur att få skydd runt om i landet. Många väljer att själva stanna kvar i våldsamma hem om en bra lösning saknas för djuret som ofta är en kär familjemedlem som inte kan lämnas kvar och riskera bli skadad eller dödad. Syftet är också att vidareutveckla verksamheten i den takt det behövs för att kunna möta de regionala och lokala utmaningar som kan finnas. Vi vill samverka med de verksamheter/föreningar/myndigheter som redan finns som hjälper våldsutsatta med skyddade boenden och vill genom dem nå de som är i direkt behov av verksamheten. Bland dessa potentiella samarbetsorganisationer finns kvinnojourer, brottsofferjourer, polis, socialförvaltningar etc.

Delmål: - Att på varje ort skapa nätverk mellan veterinärer/djursjukvårdspersonal, polis, kvinnojourer och socialtjänst och ge dessa aktörer utbildning och information om problematiken kring våldsutsatta med husdjur. - Att starta sex lokala underverksamheter till VOOV varje år under treårsperioden. - Att sprida information om våld i nära relation och göra veterinärer och djurvårdspersonal runt om i landet. - Att uppmärksamma djurvårdspersonal på att inte blunda för att det bakom ett misshandlat djur kan finnas flera misshandlade familjemedlemmar. - Att informera studenter vid djurskydd och djursjukvårdsutbildningen i Skara om våldsutsatta och kopplingen mellan våld mot djur och våld mot partner och barn. - Att anordna en temakväll i Uppsala för veterinärstudenter för att rekrytera fler jourhem och personer som vill engagera sig i VOOV. Veterinärstudenterna kommer såsmåning om att bli klara med sin utbildning och sprida ut sig i landet för att arbeta och blir då viktiga kontaktlänkar för VOOVs framtida verksamhet. - Att skapa en VOOV-manual som kommer att användas av lokala föreningar runt om i landet för att skapa tydligare riktlinjer vartefter verksamheten växer fram.

Föreningen kommer efter projektslutet fortsätta drivas ideellt i form av lokalföreningar runt om i landet. De samlade erfarenheterna från projektet kommer att ges ut i form av en "VOOV-manual" som kommer vara ett stöd för befintliga och blivande verksamheter.

Målgruppen våldsutsatta personer har under projektet främst varit delaktig genom feedback vid kontakt vid överlämning och återlämning av djuret. Dock håller VOOV på att ta fram bättre verktyg för att fånga upp synpunkter och tankar från målgruppen. Målgruppen kvinnojourer/socialtjänst/polis etc har varit delaktig under projektets gång men störst fokus har legat på de verksamma inom föreningen för att faktiskt kunna starta upp nya verksamheter.

VOOV samarbetar lokalt med kvinnojourer, polis, socialtjänst, länsstyrelse och ideella föreningar. Ett bidrag om 10 000 kronor har getts till projektet av Svenska Djurskyddsföreningen, http://djurskydd.org/ och till projektets konferens för engagerade har Halmstadsortens Djurskyddsförening bidragit med 10 000 kronor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2011 och avslutades i april 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2011 och avslutades i april 2014.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Ge makten vidare

    Alla människor med utvecklingsstörning i Uppsala, även de som inte är medlemmar i FUB, välkomnas att delta i uppbyggandet av en ”sambandscentral”…

  • Barnrätt för alla

    Barnombudet i Uppsala arbetar med att förverkliga barnkonventionen. Syftet med projektet är att alla barn ska kunna få information om sina…

  • På Spåret

    Projektet ska erbjuda personer med utvecklingsstörning en meningsfylld hobby- och fritidsverksamhet genom olika sätt att tillgängliggöra…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.