Till innehållet

Vox Vigor Riks

Projektet drivs av: Studiefrämjandet Uppsala Västmanland

Beskrivning av projektet

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland ska, tillsammans med personer med psykisk ohälsa, ta fram en webbaserad tidning om frågor som berör målgruppen själva, anhöriga och professionella aktörer runt målgruppen.

Projektet ska vidareutveckla erfarenheterna från det tidigare lokala arvsfondsprojektet VoxVigor genom att ta fram en nätbaserad utbildning med studiecirklar och handledning i att driva en tidningsredaktion. Målsättningen är att skapa en rikstäckande brukarstyrd informationskanal. Efter projektet ska tidningen finansieras med ideella krafter och med intäkter från annonsering och sponsring.

Beviljat belopp

3 904 491 kronor

Projektets tidstatus

27%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Beviljat belopp

3 904 491 kronor

Projektets tidstatus

27%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Kontakt

Liknande projekt

  • Relationer som funkar

    Projektets övergripande syfte är att skapa bättre förutsättningar för nära relationer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller…

  • Jag gör politik (f d Intern-Extern dialog)

    Projektet ska utveckla en metod för medborgardialog som bättre svarar mot de förutsättningar som målgruppen unga med psykiska och/eller…

  • Artikel 19 som verktyg

    Projektet ska stärka genomförandet av rätten att leva självständigt och delta i samhället för alla (oavsett funktionalitet) enligt FN:s konvention…

Sidan uppdaterades 2022-07-01.