Till innehållet

Vox Vigor Riks

Projektet drivs av: Studiefrämjandet Uppsala Västmanland

Beskrivning av projektet

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland ska, tillsammans med personer med psykisk ohälsa, ta fram en webbaserad tidning om frågor som berör målgruppen själva, anhöriga och professionella aktörer runt målgruppen.

Projektet ska vidareutveckla erfarenheterna från det tidigare lokala arvsfondsprojektet VoxVigor genom att ta fram en nätbaserad utbildning med studiecirklar och handledning i att driva en tidningsredaktion. Målsättningen är att skapa en rikstäckande brukarstyrd informationskanal. Efter projektet ska tidningen finansieras med ideella krafter och med intäkter från annonsering och sponsring.

Beviljat belopp

3 904 491 kronor

Projektets tidstatus

11%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Beviljat belopp

3 904 491 kronor

Projektets tidstatus

11%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Kontakt

Liknande projekt

  • Intern-Extern dialog

    Projektet ska utveckla en metod för medborgardialog som bättre svarar mot de förutsättningar som målgruppen unga med psykiska och/eller…

  • Relationer som funkar

    Projektets övergripande syfte är att skapa bättre förutsättningar för nära relationer för personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller…

  • AutismEd - En central plats för att hitta, skapa och nå ut med mobil mikroutbildning

    Syftet med projektet är att skapa nya möjligheter för personer inom autismspektrat att vidareutbilda sig utifrån sina egna förutsättningar och bli…

Sidan uppdaterades 2022-07-01.