Till innehållet

Vuxensyskon

Projektet drevs av: Stiftelsen Bräcke Diakoni

Beskrivning av projektet

Vuxensyskon är ett anhörigprojekt med syftet att lyfta behov och frågeställningar hos vuxna personer som har syskon med funktionsnedsättning.

Målet är att skapa stöd till en grupp, som tidigare inte har uppmärksammats, med information, samtalsstöd och checklistor. Projektet kommer att ta fram och uppföra en teaterpjäs som spelas med efterföljande diskussion. De kommer att ha samtalsgrupper, studiecirklar och skapa en hemsida. De kommer också att göra film av både teatern och studiecirklarna. Bräcke diakoni ska samarbeta med FUB, Autism och Aspergerförbundet, RBU i Göteborg med omnejd, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Östra teatern och Studieförbundet Vuxenskolan.

Efter projektet

Projektet har uppmärksammat och synliggjort målgruppen vuxna syskon till personer med funktionsnedsättning. Projektet började med att undersöka syskonens behov och önskemål om stöd. Utifrån behoven har projektet tagit fram ett samtalsmaterial ”Fokus på mig, vuxensyskon” och utbildat ledare att använda materialet. Projektet samarbetade med Östra teatern för att ta fram föreställningen Skuggsyskon, som spelades på projektets olika konferenser och som fortsätter att spelas runt om i landet. Tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har man gjort en kunskapssammanställning om vuxensyskon som anhöriga, som kan läsa på länken nedan:

Vuxensyskon som anhöriga: Kunskapssammanställning

Efter projektets slut erbjuder Nka digitala samtalsgrupper.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • I nöd och lust

    Projektet ska ta tillvara och sammanställa de kunskaper och erfarenheter som äldre anhöriga får när de vårdar sina äldre närstående som i hög grad…

  • Seniorvän - kontaktperson för äldre

    Syftet med projektet är att minska den ofrivilliga ensamheten och öka livskvaliteten hos äldre med funktionsnedsättning.

  • Tillsammans för psykisk hälsa - Seniorer

    I projektet "Tillsammans för psykisk hälsa – seniorer" samverkar folkbildningen, ideella aktörer, kommun och region i syfte att minska den psykiska…

Sidan uppdaterades 2022-09-05.