Till innehållet

Vuxensyskon

Projektet drivs av: Stiftelsen Bräcke Diakoni

Beskrivning av projektet

Vuxensyskon är ett anhörigprojekt med syftet att lyfta behov och frågeställningar hos vuxna personer som har syskon med funktionsnedsättning.

Målet är att skapa stöd till en grupp, som tidigare inte har uppmärksammats, med information, samtalsstöd och checklistor. Projektet kommer att ta fram och uppföra en teaterpjäs som spelas med efterföljande diskussion. De kommer att ha samtalsgrupper, studiecirklar och skapa en hemsida. De kommer också att göra film av både teatern och studiecirklarna. Bräcke diakoni ska samarbeta med FUB, Autism och Aspergerförbundet, RBU i Göteborg med omnejd, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Östra teatern och Studieförbundet Vuxenskolan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • I nöd och lust

    Projektet ska ta tillvara och sammanställa de kunskaper och erfarenheter som äldre anhöriga får när de vårdar sina äldre närstående som i hög grad…

  • Seniorvän - kontaktperson för äldre

    Syftet med projektet är att minska den ofrivilliga ensamheten och öka livskvaliteten hos äldre med funktionsnedsättning.

  • Lärande för Insikt om Välmående (LIV)

    Föreningen Neuroforum ska tillsammans med elever på Kattegattgymnasiet ta fram ett pedagogiskt förhållningssätt som grundar sig i evidensbaserad…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.