Till innehållet

Wallénhallen (nybyggnation av utställnings- och föreläsningssal)

Projektet drevs av: Leksands Folkhögskola

Beskrivning av projektet

Leksands Folkhögskola ska bygga Wallénhallen – en mötesplats för olika uttrycksformer. Prioriterade målgrupper är ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Wallénhallen ska vara en flexibel arena för kultur där flera olika verksamheter kommer att bedrivas. Kärnan kommer att bestå av utställningar och föreläsningar. Bland annat planeras öppna visningar av de folkhögskolestuderandes projekt och vårsalong för barn och ungdomar, men också samverkan kring utställningar med exempelvis Dalarnas museum. I lokalerna planerar man även att bedriva prova-på drejning för ungdomar, öppen körsång, skrivarkurser för barn och ungdom, bild och form för konfirmander, konserter och byalagsmöten med mera. Folkhögskolan kommer att bland annat att samverka med Attention Dalarna som är en intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos. Attention uppskattar att man kommer att ha ett 10-tal föreläsningar per år i lokalerna, utöver detta planerar man att förlägga dag- och helgläger till skolan sommartid.

Efter projektet

Trots pandemin har Leksand Folkhögskola kommit igång med sin nya verksamhet, dock i begränsad omfattning. Studerande på skolan har arrangerat en publik slututställning. Dessutom har både konserter och föreläsningar hållits. Målgruppen som nyttjar lokalen är mellan 18 och 25 år, många med varierande funktionsnedsättningar. Aktiviteter som planeras framöver är filmvisningar, utställningar och samarbeten med en rad konstnärer.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2018.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2018.

Kontakt

Ort
Leksand

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-09-22.