Till innehållet

We Act!

Projektet drivs av: ABF Södra Småland

Beskrivning av projektet

Med projektet We Act! vill vi på ett roligt och prestigelöst sätt minska nyanlända ungdomars utanförskap genom att stärka språkinlärning, öka förståelsen för sociala koder och öka integrationen hos målgruppen med folkbildning och teater som metod. 

Syftet med projektet är att minska nyanlända ungdomars utanförskap genom att utveckla en pedagogisk modell som kombinerar teater och folkbildning för att stärka språkinlärningen och öka förståelsen för sociala koder hos målgruppen. Modellen ska beskrivas i en studiebok som kommer att vara enkel att använda och kommer att kunna användas av såväl studieförbund, kommuner som ideella föreningar.

Målet med projektidén är att ta fram en metod kring hur man kan arbeta med teater och folkbildningspedagogik för att öka språkinlärning och förståelsen för sociala koder hos nyanlända och skapa förutsättningar till integration hos ungdomar från olika språkliga och kulturella bakgrunder.

Efter projektets avslut kommer metoden som utarbetats fortsätta att användas, utvecklas och spridas och verksamheten som byggds upp kommer fortsätta drivas och ingå i ABF Södra Smålands ordinarie verksamhet. Genom att hålla utbildningar på olika platser i landet är förhoppningen att metoden och arbetssättet som utvecklats genom We Act! skall kunna tas till vara av andra.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • T1D - Säker skola och idrottsförening

    Föreningen ska ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial som vänder sig till elever, skolpersonal och idrottsföreningar som möter barn och…

  • Demokrati - På mina villkor

    Ett projekt som ska hjälpa unga som är mellan 16-25 att göra skillnad. Det kan handla om att väcka olika frågor på en skola, sprida glädje,…

  • Ditt fria val

    Ditt fria val är ett politiskt och religiöst oberoende projekt som är utvecklat för att skapa ett lyckosamt sätt att arbeta med ungdomar kring…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.