Till innehållet

We Stand App

Projektet drivs av: Kumulus

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att öka tryggheten och korta vägen till stöd för och med unga mellan 13-20 år som utsätts för näthat, rasism, kränkningar eller konflikter, med nätet som främsta utgångspunkt.

Projektet ska fungera som ett aktivt stöd på plats i stunden, om och när kränkningar sker. Projektet ska informera och utbilda ungdomar och hjälpa dem att aktiv verka för civilkurage på arenor där unga rör sig – både offline och online. Projektet genomförs i Kalmar region.

Projektets huvudmål är att skapa en trygg webbplattform som ska vara forum för kontakt, stöd och råd via en chattfunktion som ska bemannas av volontärer. Unga deltagare kommer därtill skapa olika IRL-aktiviteter, bland annat återkommande läger och festivaler för regionens ungdomar. Kunskap som samlas in från webbplattformen ska användas i regionens övriga arbete för att främja ungas trygghet och civilkurage. Efter projekttiden ska webbplattformen drivas i föreningens ordinarie regi. Ungdomarnas engagemang ska på olika sätt stöttas av föreningen.

Efter projektet

Projektet har skapat ett forum med syfte att lyfta frågor kring nätbrott, skyldigheter och rättigheter på nätet. Via en app, Instagram och Facebook har information samlats. Under de tre åren har workshops för 122 klasser med 2632 elever tagit del av projektets föreläsningar och workshops.

Verksamheten fortsätter framförallt genom det material som har tagits fram för workshops och som skickas ut till skolorna i Kalmar län. Det finns också tillgängligt på AV Media Kalmar läns medieportal (se länk nedan). Föreningen Kumulus kommer på grund av orsaker som inte har med projektet att göra att avvecklas. Fortsättningsvis hanteras appen ideellt av de som har ingått i ungdomsgruppen och projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2017 och avslutades i juli 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2017 och avslutades i juli 2020.

Kontakt

Ort
Kalmar

Liknande projekt

  • Hälsocoachning - För mig, av mig

    Detta projekt avbröts i juni 2021.

  • Här ligger jag...

    Projektet ska tillsammans med ungdomar utveckla och lansera ett nytt digitalt hjälpmedel för att förebygga psykisk ohälsa bland unga.

  • Odling för alla

    Projektet ska bygga upp en terapeutisk odlingsträdgård med kontinuerliga odlings- och andra hälsofrämjande aktiviteter för barn, ungdomar och unga…

Sidan uppdaterades 2022-04-01.