Till innehållet

WeSign - Teckenspråk och Kultur

Projektet drivs av: Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

Beskrivning av projektet

Oavsett språk anser vi att alla har rätt till kultur. WeSign vet, att vi tillsammans kan förändra attityder och skapa förutsättningar för ökad delaktighet. Vi tycker om att möta människor och utmana till dialog med beslutsfattare.

Oavsett språk anser vi att alla har rätt till kultur. WeSign vet, att vi tillsammans kan förändra attityder och skapa förutsättningar för ökad delaktighet. Vi tycker om att möta människor och utmana till dialog med beslutsfattare inom kommuner, landsting, regionförbund, kulturinstitutioner, näringsliv och media. Vi vill främja förändring och skapar därför mötesforum mellan beslutsfattare och teckenspråkiga.

Byggt på stadig grund WeSign startade i Örebro 2009, som en del av Arvsfondsprojektet Teckenspråkig Kulturskola. Projektet är idag en permanent verksamhet inom Örebro kommunala kulturskola. Till följd av WeSigns arbete utropade sig Örebro den 2 februari 2010 till Europas Teckenspråkiga Huvudstad.Från och med 2011 är WeSign ett nationellt projekt finansierat av Arvsfonden. Huvudman är studieförbundet ABF som består av ett 50-tal nationella medlemsorganisationer, bland andra
• SDR – Sveriges Dövas Riksförbund
• SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund
• HRF – Hörselskadades Riksförbund
• UH – Unga Hörselskadade
• FSDB – Förbundet Sveriges Dövblinda
• DBU – Dövblind Ungdom
• VIS – Förbundet Vuxendöva i Sverige
• DHB – Riksförbundet för hörselskadade och döva barn

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Kontakt

E-post
Ort
Örebro

Liknande projekt

  • ROTA

    ROTA- Samlar människor och skapar delaktighet för enskilda medlemmar i Kommunens föreningar.

  • SV Kulturcollege

    Unik utbildning efter gymnasiesärskolan som ska verka förberedande för arbete alternativt vidare studier. Vi arbetar med kultur som verktyg för att…

  • VildVackerVuxen

    Vild Vacker Vuxen är ett kulturprojekt för vuxna personer med utvecklingsstörning och/eller autismspektrum. Vi anordnar kurser, arrangemang och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.