Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

WeSign - Teckenspråk och Kultur

Projektet drivs av: Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

Beskrivning av projektet

Oavsett språk anser vi att alla har rätt till kultur. WeSign vet, att vi tillsammans kan förändra attityder och skapa förutsättningar för ökad delaktighet. Vi tycker om att möta människor och utmana till dialog med beslutsfattare.

Oavsett språk anser vi att alla har rätt till kultur. WeSign vet, att vi tillsammans kan förändra attityder och skapa förutsättningar för ökad delaktighet. Vi tycker om att möta människor och utmana till dialog med beslutsfattare inom kommuner, landsting, regionförbund, kulturinstitutioner, näringsliv och media. Vi vill främja förändring och skapar därför mötesforum mellan beslutsfattare och teckenspråkiga.

Byggt på stadig grund WeSign startade i Örebro 2009, som en del av Arvsfondsprojektet Teckenspråkig Kulturskola. Projektet är idag en permanent verksamhet inom Örebro kommunala kulturskola. Till följd av WeSigns arbete utropade sig Örebro den 2 februari 2010 till Europas Teckenspråkiga Huvudstad.Från och med 2011 är WeSign ett nationellt projekt finansierat av Arvsfonden. Huvudman är studieförbundet ABF som består av ett 50-tal nationella medlemsorganisationer, bland andra
• SDR – Sveriges Dövas Riksförbund
• SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund
• HRF – Hörselskadades Riksförbund
• UH – Unga Hörselskadade
• FSDB – Förbundet Sveriges Dövblinda
• DBU – Dövblind Ungdom
• VIS – Förbundet Vuxendöva i Sverige
• DHB – Riksförbundet för hörselskadade och döva barn

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Kontakt

E-post
Ort
Örebro
Sidan uppdaterades 2020-06-02.