Till innehållet

Wheels for Fun

Projektet drivs av: Grosshandlare Axel H. Ågrens Donationsfond

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att förverkliga ungdomarnas drömmar om folkrace. Att många ungdomar med funktionsnedsättning ska få lära sig jobba med bilar och köra bil på riktigt, dvs på bana, under säkra och väl-ordnade former.

Ågrenska Stiftelsen ansöker om medel för att i samarbete med Torslanda Motorklubb utveckla fritidsverksamhet inom motorsporten Folkrace speciellt för grupper av ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målgruppen är i en första fas ca 55 ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i nio grupper som deltar i Ågrenskas korttidsverksamhet. Ungdomarna kommer vara involverade i hela processen från att bekanta sig med sporten, lära sig om bilar, delta i ett bilbygge, följa med som passagerare eller ta licens att köra. Verksamheten kommer pågå på lov, vardagskvällar och helger.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2013 och avslutades i mars 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2013 och avslutades i mars 2016.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Lipödem

    Projektet ska öka kunskapen och medvetenheten om sjukdomen lipödem bland drabbade kvinnor, men även inom hälso- och sjukvård samt hos politiker och…

  • Mamas Retro

    Det krävs ett nytänkande gällande arbetsdeltagande och delaktighet. Med Mamas Retro erbjuder vi kvinnor med olika bakgrund vägar till empowerment,…

  • Katalysator

    KATALYSATOR strävar efter att erbjuda stöd och kunskap i ungdomars skapande av en meningsfull och förebildsbyggande fritid samt agera brobyggare…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.