Till innehållet

Wilum og bellum

Projektet drivs av: Älvdalens kommun

Beskrivning av projektet

Projektet ska genom och tillsammans med barn och ungdomar i Älvdalens socken, rädda, bevara, revitalisera och utveckla det älvdalska språket.

Syftet med projektet är att genom och tillsammans med barn och ungdomar, rädda, bevara, revitalisera och utveckla det älvdalska språket, ett modersmål för många i målgruppen.

Målen i projektet är att synliggöra älvdalskan och att alla barn och ungdomar i Älvdalens socken ska ha rätt till att tillägna sig sitt språk och sin kulturella identitet. Målgruppen i projektet är barn och ungdomar, från nyfödda till ungdomar i tjugoårsåldern.

Aktiviteter består av utbildning av förskolepersonal, lärare och föräldrar och utveckling av utbildningsmaterial som ska användas i skolor. För yngre barn genomförs sommarkollo och för något äldre barn språkläger och dessutom kommer generationsövergripande aktiviteter mellan äldre människor och barn samt ungdomar att äga rum.

Barn och unga deltar i planering och genomförande av sociala aktiviteter, utvecklar sällskapsspel och dataspel samt genomför kommunikationsinsatser på sociala medier etcetera.

Efter projekttiden kommer kommunen att finansiera delar av projektet som bland annat rör förskola och skola, och samarbetande föreningar svarar för andra delar av verksamheten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Älvdalen

Liknande projekt

  • Bästa möjliga hälsa!

    Syftet med projektet är att tillsammans med barn ta fram metodmaterial för att stärka barns möjligheter att uppnå sina rättigheter.

  • Ett syskon att växa med ‒ stöd till biologiska barn i familjehem

    Med detta projekt vill Räddningsmissionen tillsammans med familjehem och socialtjänst ta fram stödfunktioner och rutiner i syfte att kunna förebygga…

  • Insektsstigen

    Projektets syfte är att barn ska få möjlighet att skapa anknytning till insekter och få möjlighet att hjälpa pollinerande insekter genom ökad…

Sidan uppdaterades 2021-10-13.