Till innehållet

Wilum og bellum

Projektet drevs av: Älvdalens kommun

Beskrivning av projektet

Projektet ska genom och tillsammans med barn och ungdomar i Älvdalens socken, rädda, bevara, revitalisera och utveckla det älvdalska språket.

Syftet med projektet är att genom och tillsammans med barn och ungdomar, rädda, bevara, revitalisera och utveckla det älvdalska språket, ett modersmål för många i målgruppen.

Målen i projektet är att synliggöra älvdalskan och att alla barn och ungdomar i Älvdalens socken ska ha rätt till att tillägna sig sitt språk och sin kulturella identitet. Målgruppen i projektet är barn och ungdomar, från nyfödda till ungdomar i tjugoårsåldern.

Aktiviteter består av utbildning av förskolepersonal, lärare och föräldrar och utveckling av utbildningsmaterial som ska användas i skolor. För yngre barn genomförs sommarkollo och för något äldre barn språkläger och dessutom kommer generationsövergripande aktiviteter mellan äldre människor och barn samt ungdomar att äga rum.

Barn och unga deltar i planering och genomförande av sociala aktiviteter, utvecklar sällskapsspel och dataspel samt genomför kommunikationsinsatser på sociala medier etcetera.

Efter projektet

Projektet ledde till att statusen för älvdalska språket har höjts bland barn och unga i Älvdalen. Projektet har haft en ungdomssamordnare som har arbetat tillsammans med barn och pedagoger på förskolor, skolor och fritids. Två av förskolorna använder nu älvdalskan i sin verksamhet. Pedagoger har utbildats formellt i det älvdalska språket. Barn, unga och äldre har samarbetat kring älvdalskan med bland annat översättningar och tryckning av böcker, gjort musikvideo, digitala appar, genomfört en dubbning av film, språkkurs, etc. Undervisning har hållits på högstadiet och det finns en plan för att införa undervisning av älvdalskan i samtliga årskurser i kommunen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Älvdalen

Liknande projekt

  • Family Water Safety Program

    Svenska Livräddningssällskapet projekt syftar till att förebygga drunkningar och tillbud i vatten och med hjälp av målgruppen utveckla…

  • Barn på sjukhuswebben

    Projektet ska utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

  • DigiKog - Kognitivt tillgängliga digitala produkter och tjänster

    Projektet ska utveckla metoder för implementering av ISO-standarden DIS 21801 ”General Guidelines on Cognitive Accessibility”, en standard om…

Sidan uppdaterades 2023-08-08.