Till innehållet

Wilum og bellum

Projektet drivs av: Älvdalens kommun

Beskrivning av projektet

Projektet ska genom och tillsammans med barn och ungdomar i Älvdalens socken, rädda, bevara, revitalisera och utveckla det älvdalska språket.

Syftet med projektet är att genom och tillsammans med barn och ungdomar, rädda, bevara, revitalisera och utveckla det älvdalska språket, ett modersmål för många i målgruppen.

Målen i projektet är att synliggöra älvdalskan och att alla barn och ungdomar i Älvdalens socken ska ha rätt till att tillägna sig sitt språk och sin kulturella identitet. Målgruppen i projektet är barn och ungdomar, från nyfödda till ungdomar i tjugoårsåldern.

Aktiviteter består av utbildning av förskolepersonal, lärare och föräldrar och utveckling av utbildningsmaterial som ska användas i skolor. För yngre barn genomförs sommarkollo och för något äldre barn språkläger och dessutom kommer generationsövergripande aktiviteter mellan äldre människor och barn samt ungdomar att äga rum.

Barn och unga deltar i planering och genomförande av sociala aktiviteter, utvecklar sällskapsspel och dataspel samt genomför kommunikationsinsatser på sociala medier etcetera.

Efter projekttiden kommer kommunen att finansiera delar av projektet som bland annat rör förskola och skola, och samarbetande föreningar svarar för andra delar av verksamheten.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i december 2022.

Projektets tidstatus

96%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i december 2022.

Kontakt

Ort
Älvdalen

Liknande projekt

  • Allt kan hända - Konst och kunskap

    Barn och unga ska genom projektet inspireras av pågående framtidsstudier på södra Gotland. 

  • Barn på sjukhuswebben

    Projektet ska utveckla en gemensam informationsportal om hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

  • Du är inte ensam...

    Projektet ska uppmärksamma de två kroniska blodsjukdomarna talassemi och sicklecellanemi (som framförallt drabbar personer med ursprung från…

Sidan uppdaterades 2021-10-13.