Till innehållet

Yallas jämställda hem

Projektet drivs av: Yalla Trappan

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att rusta ensamkommande barn i familje- eller HVB-hem med kunskaper och förutsättningar för ett självständigt liv i Sverige.

Målet är att underlätta gruppens etablering i samhället, stödja språkinlärning, skapa nätverk och socialt stöd. Projektet vill skapa en metod för utbildning i miljö och kultur, jämställdhet, hushållsekonomi, matlagning, inköp, miljö och hållbarhetsfrågor. Projektet ska även bidra till att stärka relationerna till familjehemmet genom att familjerna bjuds in till projektet vid vissa tillfällen. Yalla Trappans metodik bygger på demokratiskt deltagande, att lära genom att göra, delaktighet, empowerment och folkbildning. Målgruppen ska undervisas av Yalla Trappans personal som har egen erfarenhet av migration. Efter projekttiden planerar föreningen att säkra verksamhetens fortlevnad genom ett avtal om en IOP med Malmö Stad.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.