Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Yoga hela livet

Projektet drivs av: Yoga för alla Sverige

Beskrivning av projektet

Yoga för alla ska utveckla en metod och ett metodmaterial för att anpassa och tillgängliggöra yoga för äldre personer med funktionsnedsättningar. 

Syftet med projektet är att förbättra äldre personers livskvalitet och hälsa, öka möjligheten för målgruppen att påverka sitt eget mående samt att ge personal på äldreboenden yoga som ett verktyg i sitt vardagliga arbete.

Yogan ska vara enkel att genomföra, den ska vara anpassad för att kunna erbjudas på äldreboenden och ska kunna ledas av såväl yogalärare som anhöriga och personal. Yogainstruktörer, representanter från målgruppen och dess anhöriga samt personal inom äldrevård ska tillsammans ta fram metoden. Under projektets gång kommer metoden att kontinuerligt prövas och utvärderas på flera äldreboenden i några kommuner. Under projektet kommer en utbildning för att leda yoga på äldreboenden att tas fram.

Efter projektet kommer metodmaterialet att finnas tillgängligt digitalt. Projektet kommer att ta fram en utbildning i att använda metoden, som vänder sig till personal inom äldrevård och anhöriga. Föreningen har för avsikt att fortsätta erbjuda utbildningen efter projektets slut och de äldreboenden som samarbetar med projektet har för avsikt att fortsätta erbjuda yoga i sina verksamheter efter projektets slut.

Projektets tidstatus

75%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Projektets tidstatus

75%

Projektet startade i oktober 2019 och avslutas i oktober 2022.

Kontakt

Ort
Uppsala
Sidan uppdaterades 2021-06-07.