Qruts umgängesmetod

Projektet drivs av: Qrut

Beskrivning av projektet

Projektet vänder sig till kvinnor som har erfarenhet av eller är i aktivt missbruk och deras omhändertagna och placerade barn. Målet är att öka förutsättningar för ett kvalitativt och stabilare umgänge mellan mammor och barn.

Detta projekt vänder sig till kvinnor som har erfarenhet av eller är i aktivt missbruk och deras omhändertagna och placerade barn. Målet är att öka förutsättningar för ett kvalitativt och stabilare umgänge mellan mammor och barn genom att utveckla och sprida ett strukturerat umgängesprogram på såväl lokal, regional som nationell nivå. Alla aktiviteter i projektet formas och utvecklas tillsammans med och utifrån målgruppernas behov och efterfrågan. Målgrupperna kommer även att vara delaktiga i arbets- och fokusgrupper samt som deltagare vid validering och utvärdering av resultatet. Sekundära målgrupper som umgängesprogrammet främst riktar sig till är socialtjänst, jour- och familjehem, samt andra aktörer runt den primära målgruppen. Ett av delmålen är att målgruppen själva ska kunna agera utbildare, spridare och informatörer av det umgängesprogram som tas fram, främst på lokal och regional nivå. Förutom att programmet implementeras i föreningens verksamhet så ska det spridas genom olika föreläsningar och konferenser över landet.

Projektets tidstatus

86%

Projektet startade i februari 2018 och avslutas i april 2021.

Projektets tidstatus

86%

Projektet startade i februari 2018 och avslutas i april 2021.

Kontakt

Ort
Farsta