Radio XX

Projektet drivs av: Virserums Konsthallsförening

Beskrivning av projektet

RADIO XX ÄR ETT UNGDOMSPROJEKT SOM GÅR UT PÅ ATT SYNLIGGÖRA UNGDOMAR I KALMAR LÄN OCH GE DEM VERKTYG ATT FORMULERA SINA TANKAR OCH FRÅGESTÄLLNINGAR UTIFRÅN SIG SJÄLVA, KRING DERAS FRAMTID OCH SAMHÄLLET I ÖVRIGT.

Syftet är att lyfta unga röster i Kalmar län, att hjälpa dem göra sig hörda i både media och av politiker. Detta sker på olika sätt allt efter ungdomarnas egna viljor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2012 och avslutades i november 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2012 och avslutades i november 2015.

Kontakt

Radio XX

Facebook

Twitter