Recept för patienter med kostbehandlad betaoxidationsdefekt

Projektet drivs av: DRF - Dietisternas Riksförbund

Beskrivning av projektet

Receptsamlingen ska ge målgruppen som har en strikt kostrestriktion en ökad variation av bra mat där det tydligt framgår om receptet passar just den specifika kostrestriktion.

Receptsamlingen för patienter med kostbehandlad betaoxidationsdefekt ska ge målgruppen som har en strikt kostrestriktion en ökad variation av bra mat där det tydligt framgår om receptet passar just den specifika kostrestriktion en person kan ha. Dietisternas Riksförbund ska samla in recept och tips från patienter, anhöriga och dietister. Recepten ska provlagas, näring- och fettinnehållet ska beräknas och definieras. Målgruppen ska ges möjlighet att provlaga och ge synpunkter på recepten under projektets gång. Matlagningen ska filmas och fotograferas. Produkten blir ett recepthäfte med en faktadel och en receptdel.

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i juni 2021.

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i juni 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm