Ridning för ryttare med blindhet och svår synskada

Projektet drivs av: Örebro Fältrittklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att erbjuda personer med blindhet eller svår synskada självständig ridning i grupp, något som idag inte finns.

Det möjliggörs av ett nytt hjälpmedel, Ready Ride. Däremot saknas det pedagogik och metodik för denna form av ridning för målgruppen. Därför ska projektet utveckla det, vilket ger målgruppen en ny fritidssysselsättning. Ridningen stärker målgruppens sociala gemenskap, erbjuder en rolig fysisk aktivitet samt tränar balans och rörlighet. Ridinstruktörer och medhjälpare ska utbildas och Ready Ride ska provas i detta sammanhang. För att sprida arbetssättet till fler ridskolor kommer klubben att ta emot studiebesök och dokumentera arbetssätt och erfarenheter. Projektet genomförs i samarbete med Synskadades Riksförbund i Örebro län, Örebro läns syncentral och Örebro Universitet. Överlevnaden är att ridgrupperna för målgruppen ska fortsätta inom ridskolans ordinarie verksamhet och finansieras av deltagaravgifter. Förhoppningen är att verksamheten även kommer att erbjudas på andra ridklubbar som har fått kännedom om den genom studiebesök och spridning inom Svenska Ridsportförbundets tidskrifter och utbildningar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2017 och avslutades i februari 2020.

Kontakt