Romaniteams

Projektet drivs av: Stockholm-Gotlands Boxningsförbund SGBF

Beskrivning av projektet

Projektet ska stärka romska ungdomars hälsa, självförtroende och självbild genom boxningsträning.

Projektet syftar till att stärka romska ungdomars hälsa, självförtroende och självbild genom boxningsträning. Inom ramen för projektet ska idrottsledare, föräldrar och ungdomar med kunskap och erfarenhet av hur boxningsträningen kan bli till ett stöd genom studieåren verka. Projektet kommer att brett rekrytera romska ungdomar till boxningens föreningsliv och genom träning, gemenskap och studiestöd skapa förutsättningar för positiva utvecklingsspiraler. Projektet ska höja statusen på utbildning hos målgruppen och även ge en relevant och nyanserad bild av den svensk-romska historien.

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm