Romano info - app

Projektet drivs av: Romska Ungdomsförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en app där romska barn och ungdomar ska kunna söka samhällsinformation och kunskap kring exempelvis bättre hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa samt våld i nära relationer.

Projektets syfte och mål är att utveckla en app där romska barn och ungdomar ska kunna söka samhällsinformation och kunskap kring exempelvis bättre hälsa, sexuell och reproduktiv hälsa samt våld i nära relationer. Genom inledande workshops ska unga pröva på befintliga appar och komma med synpunkter på vad som behövs i appen, skapa en podcast, särskilt se över vilka behov unga romska kvinnor har m.m. Målet är även att skapa förutsättningar för romska barns och ungas lärande i romani chib, då all information på appen ska tillhandahållas på svenska samt de fem erkända variationerna av romani chib. Appen görs även tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och är även tänkt att underlätta för svenska myndigheter, organisationer och andra intresserade att lokalisera romska organisationer.

Målgruppen är involverad i alla delar av projektet, i projektledning, arbets-, test- och referensgrupper. De kommer även att kvalitetssäkra projektet för att appen ska nå ut och användas av så många unga som möjligt.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i augusti 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i augusti 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Malmö