Rörelsebingo

Projektet drivs av: Skellefteå kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen

Beskrivning av projektet

Projektet Rörelsebingo ska utifrån en skotsk förebild ta fram en modell för äldre med funktionsnedsättning. Bingo och rörelse ska kombineras.

Den nya verksamheten ska locka till fysisk aktivitet, vilket i sin tur ska motverka fallskador och skapa bättre fysisk och psykisk hälsa för målgruppen. Projektet ska i anslutning till verksamheten utveckla en applikation där bingorutorna genom musik och animationer knyts till olika rörelser. Rörelsebingo är i första hand tänkt som en social aktivitet i grupp, men kan även utövas enskilt.

Efter projektets avslut förvaltas och sprids verksamheten och applikationen vidare genom samverkansparterna och Skellefteå kommun.

Beviljat belopp

977 000 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Beviljat belopp

977 000 kronor

Projektets tidstatus

16%

Projektet startade i maj 2020 och avslutas i maj 2023.

Kontakt

Ort
Skellefteå