RTSI - En kunskapsfråga

Projektet drivs av: SUB - Riksförbundet för Subkultur

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är öka kunskapen om alternativa subkulturers utanförskap i samhället och riktar sig till unga och personer med funktionsnedsättning med eller utan en subkulturell identitet.

Under tre år ska man arbeta processbaserat med att:

  • kartlägga och ta fram kunskap i form av en bok som ska förmedlas till myndigheter och beslutsfattare
  • ta fram ett pedagogiskt material riktat mot skolor och unga för hur man kan arbeta förebyggande mot utanförskap och diskriminering
  • genomföra två konferenser om hatbrott, diskriminering och utanförskap samt medverka vid andra sammankomster för att sprida kunskap kring alternativa subkulturer.
Efter projektets slut kommer materialet att fortsätta spridas gentemot skolor och andra som är intresserade och boken som tas fram kommer att kunna gå att ladda ner från förbundets webbsida.

Projektets tidstatus

94%

Projektet startade i september 2017 och avslutas i januari 2021.

Projektets tidstatus

94%

Projektet startade i september 2017 och avslutas i januari 2021.

Kontakt

Ort
Umeå