Safari Sverige

Projektet drivs av: Naturfilmarna

Beskrivning av projektet

Safari Sverige är ett filmprojekt för och med ungdomar. Det bygger på att skapa en digital karta av korta filmreportage från hela Sveriges natur.

Safari Sverige är ett filmprojekt för och med ungdomar. Det bygger på att skapa en digital karta av korta, cirka 3 min, filmreportage från hela Sveriges natur. På kartan kommer det att finnas röda punkter som är klickbara och en film spelas upp från den platsen. Kartans meny ger också information om svensk natur/miljö som till exempel allemansrätten, tips för camping, säker lägereld, sopsortering, om ätbara växter och bär och svampar. De unga filmarna får själva komma med idéer för filmer och information på kartan. Projektet Safari Sverige kommer också att ta steget in i VR-teknik som gör upplevelserna av närhet till naturen starkare. Ungdomar från hela Sverige får möjlighet att med film berätta om sina smultronställen eller söka nya spännande områden. Till hjälp har de en arbetsgrupp bestående av erfarna naturfilmare som ger stöd åt grupperna att planera sitt filmarbete och råd i hur tekniken bäst används. De unga naturfilmarna får själva ta fram sina filmidéer, filma och redigera materialet. I reportaget skall filmarna också ange om särskilda omständigheter råder. Det kan finnas häckande fåglar eller andra djur som inte får störas. Filmerna skall också beskriva tillgängligheten och svårighetsgraden i det aktuella naturområdet för att ge människor med en funktionsnedsättning användbar information. Med den digitala kartan skapar ungdomarna ett levande verktyg för ökat intresse för svensk natur. Kartan ger enkel information och erbjuder spännande upplevelser med ungdomsperspektiv för alla som vill ta steget ut i naturen. Ungdomarnas arbete visar på det positiva med att vi har en ren och levande natur. Målgruppen är mellan 11 till 25 år. Från projektet Unga Naturfilmare ser man att mellanstadiet är en bra ålder att börja lära och ta ansvar för idé och teknik. Ensamkommande nya svenskar är också en grupp som projektet jobbar med, vilket är spännande eftersom de har andra erfarenheter av djur och natur.

Projektet ska efter de inledande tre åren fortsätta att uppdateras och växa med hjälp av kommuner, Studiefrämjandet, Naturfilmarna och andra organisationer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

Ort
Vedum