Salutogen rehabilitering

Projektet drivs av: Ideella föreningen Origo

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla en rehabiliteringsmodell som ligger mellan primärvårdens medicinska och Arbetsförmedlingens arbetslivsinriktade rehabilitering. Målgrupp är personer med tidiga symtom på psykisk ohälsa.

Målet är att bygga upp en ny samverkansmodell mellan vårdcentraler, offentlig sektor och ideell sektor. I projektet ska ca 40 rehabiliteringsplatser erbjudas varje år på sex orter. De ska arbeta med samtal i grupp, individuellt stöd utifrån behov och gemensamma gruppaktiviteter. Alla deltagare ska lotsas vidare till ordinarie insatser hos Arbetsförmedling, kommun eller civilsamhälle efter deltagande i projektet. Målet på individnivå är att deltagarna ska uppleva högre livskvalitet vilket mäts i enkäter före och efter. Efter projektet så ska det finnas en samverkansmodell som delvis finansieras av regionen. Antingen genom ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) eller genom andra typer av samarbeten och avtal.   

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Kontakt

Ort
Jönköping