Samverket

Projektet drivs av: Kramfors Alliansen

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka nyanlända barns delaktighet och etablering i samhället. Målet är att fler barn har en aktiv fritid och att föreningar i Kramfors har utvecklat en samverkansmodell för ökad inkludering.

Projektet syftar till att öka nyanlända barns delaktighet och etablering i samhället.

Målet är att fler barn har en aktiv fritid och att föreningar i Kramfors har utvecklat en samverkansmodell för ökad inkludering. Den primära målgruppen är barn i åldern 6-12 år och sekundär målgrupp är föräldrar till nyanlända barn. Genom en kreativ mötesplats och samverkan med flera föreningar ska projektet erbjuda olika aktiviteter för alla barn i Kramfors. Verksamheten har ett hållbarhetsperspektiv och ska arbeta utifrån utvalda mål i Agenda 2030. Aktiviteter ska planeras utifrån barnens önskemål och ett barnråd ska tillsättas i projektet.

Efter att projektet är avslutat ska den nya modellen bli en del av föreningens ordinarie verksamhet och det planerade barnrådet ska öka delaktigheten i planering av verksamhet som rör barn i Kramfors.

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i juni 2021.

Projektets tidstatus

80%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i juni 2021.

Kontakt

Ort
Kramfors