scen:se

Projektet drivs av: Hudiksvalls kommun

Beskrivning av projektet

Projektet ska implementera en metod efter brittisk förlaga som handlar om att skapa inkluderande dramaundervisning och professionell scenkonst för och tillsammans med barn och unga med grav utvecklingsstörning och/eller måttlig till grav autism.

Projektet ska implementera en metod efter brittisk förlaga som handlar om att skapa inkluderande dramaundervisning och professionell scenkonst för och tillsammans med barn och unga med grav utvecklingsstörning och/eller måttlig till grav autism. Projektet ska skapa möten och ytor mellan målgruppen och professionella kulturutövare. Metoden kännetecknas av att den är målgruppsanpassad, interaktiv, multisensorisk och upplevelsebaserad. Den ska i projektet tillämpas och vidareutvecklas efter svenska förhållanden vid såväl träningsskolor, särskolor och dagliga verksamheter som vid professionella teatrar. Inom skola och omsorg ska elever, brukare och personal utbildas i hur man kan arbeta med drama inom ramen för sin ordinarie verksamhet. I samarbete med Folkteatern Gävleborg produceras två föreställningar. En turné genomförs i regionen och på några orter i övriga landet. Syftet med denna del är att presentera en ny publikgrupp för landets teatrar och kulturinstitutioner. Som en del av den ena föreställningen produceras i samarbete med Hälsinglands museum en konstutställning som dels presenterar metoden och projektet, dels konkret visar hur en konstutställning kan utformas för att passa projektets målgrupp.

Föreställningarna kommer fortsatt att finnas med i länsteaterföreningars kulturutbud och turnera efter projektets avslut. Dramametoden blir en del av deltagande skol- och omsorgsinstitutioners ordinarie verksamhetet. En metodhandbok tas fram som sprids under år 3 och som efter projektavslut tillhandahålls av Hudiksvalls kommun respektive projektets samverkansparter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Hudiksvall