Sex på Lätt svenska med forumteater

Projektet drivs av: Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU)

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla formerna för att göra sex- och samlevnadsundervisning mer tillgänglig för unga människor med utländsk bakgrund.

Syftet med projektet är att utveckla formerna för att göra sex- och samlevnadsundervisning mer tillgänglig för unga människor med utländsk bakgrund. Med erfarenheter av att ha drivit ett projekt om sex- och samlevnadsfrågor på lätt svenska vill projektet utveckla forumteater som en metod för att kommunicera dessa frågor med människor som har begränsade språkkunskaper i svenska. Genom undervisning och forumteater kommer projektet att nå ca 600 ungdomar i åldern 13-23 år. Projektet kommer också att utbilda lärare, pedagoger, tolkar och anställda på gruppboenden för att få mer långsiktighet i projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2014 och avslutades i januari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2014 och avslutades i januari 2017.

Kontakt

Ort
Gävle