Shared reading

Projektet drivs av: Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län

Beskrivning av projektet

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län ska i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) introducera metoden Shared Reading (SR) för målgruppen vuxna personer med psykisk ohälsa i Jönköpings län.

Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköpings län ska i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) introducera metoden Shared Reading (SR) för målgruppen vuxna personer med psykisk ohälsa i Jönköpings län. SR är en metod för högläsning och samtal i grupp. Modellen är utvecklad och utvärderad i England. I projektet utbildas nyckelpersoner och utbildare i metoden som i sin tur utbildar läsgruppsledare. Ett utbildningsmaterial ska översättas till svenska. Projektet kommer att sprida och prova metoden på träffpunkter, inom primärvård, på psykiatriska kliniker och bibliotek i nära samarbete med ideella organisationer, regionala verksamheter inom folkhälsa, psykisk ohälsa och kommunal utveckling.

Efter projektets slut kommer det att finnas ett informations- och utbildningsmaterial att använda tillsammans med korta filmer som illustrerar hur läsgrupper arbetar.

Projektets tidstatus

94%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Projektets tidstatus

94%

Projektet startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Kontakt

Ort
Jönköping