SISU - Små inkomster stora utgifter

Projektet drivs av: Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Jönköpings län

Beskrivning av projektet


Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Kontakt

Ort
Jönköping