Skärpning

Projektet drivs av: Insamlingsstiftelsen Make Equal

Beskrivning av projektet

Det övergripande syftet är att med lösningsfokus skapa en verklig motkraft mot näthat och visa vägen till ett tryggt och inkluderande internet.

Projektet har flera målsättningar:

  • ökad kunskap om ungas perspektiv på problembilder och lösningar kopplat till näthat,
  • en samhällsdebatt kring näthat som präglas av fokus på lösningar och metoder snarare än skräckbilder och pekpinnar,
  • ett tryggare och mer inkluderande nätklimat genom att fler tänker till kring sitt eget beteende och att fler vågar säga ifrån samt vet vad de själva kan göra mot näthat,
  • ökad kunskap om de rättigheter och skyldigheter som gäller på nätet.
Projektet vill skapa en folkrörelse och ett gräsrotsengagemang kring frågan genom tankeväckande och lärorika workshops och kampanjer, som bygger på ungas egna erfarenheter och perspektiv. Unga ska stöttas i att driva egna kampanjer samt få träning i att föreläsa om näthat och inkludering. Genom samarbeten med organisationer som jobbar inom olika delar av fältet - med nätfrågor, med jämlikhet och inkludering samt inom arenor där många ungdomar finns (till exempel skolan och idrotten) - ska projektet kunna flytta fram positionerna ordentligt. Projektet är planerat att resultera i ett nätverk för aktörer inom de olika fälten, en sajt med lättillgänglig information om trygghet på nätet och ett utbildningskoncept som drivs vidare genom stiftelsens befintliga utbildarpool samt ungdomar som deltar i projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i oktober 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm