SkiCamp - skidåkning och annat friluftsliv för funktionsnedsatta

Projektet drivs av: Friluftsfrämjandet Region Öst

Beskrivning av projektet

Projektet vill öka möjligheten till meningsfulla friluftsaktiviteter, framförallt skidåkning, för ungdomar med funktionsnedsättning. I Småland och Östergötland.

Projektet sker framförallt i samarbete med Smålands Handikappidrottsförbund.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Ort
Jönköping