Skogskompisar - Natur och Integration i Östra Göteborg

Projektet drivs av: Västra Götalands distrikt av Förbundet Skog och Ungdom

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för barn i åldern 7-11 år och deras familjer från olika delar av östra Göteborg för att motarbeta utanförskap och främja tillhörighet och inkludering och på så sätt minska segregationen i stadsdelen.

Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för barn 7-11 år och deras familjer från olika delar av östra Göteborg (Kortedala, Bergsjön, Utby, Kviberg och Gamlestaden). Barnen får inom projektets ramar möta jämnåriga från närliggande bostadsområden. Barnen blir skogskompisar och kommer att träffas regelbundet under skoltid och på fritiden. Aktiviteterna kommer att ordnas utomhus i samarbete med det lokala föreningslivet. Det kan vara skogsvandring, orientering, fiske eller kojbygge i skogen. Barnen kommer i kontakt med naturen och får möjlighet till lek och idrott i skog och mark. I projektet kommer barnen i kontakt med det lokala föreningslivet.

Projektets önskan är att motarbeta utanförskap och främja tillhörighet och inkludering och på så sätt minska segregationen i stadsdelen.

Förbundet Skog och ungdom kan med stöd av färdiga koncept för träffarna som utvecklas under projekttiden driva verksamheten vidare.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Dingle