SMART hundutbildning

Projektet drivs av: Svenska Service- och Signalhundsförbundet

Beskrivning av projektet

Svenska Service- och Signalhundsförbundet ska utveckla en individanpassad hundutbildning för målgruppen personer med funktionsnedsättning.

Projektet ska utveckla en individanpassad hundutbildning för målgruppen personer med funktionsnedsättning.

Målet är att ta fram ett utbildningsmaterial som är anpassat för målgruppen och starta ett nationellt nätverk för hundintresserade personer ur målgruppen. Till skillnad mot den etablerade utbildningen för certifierade assistanshundar är verksamheten öppen för alla personer med funktionsvariationer och deras familjer. Hundföraren äger och tränar sin hund i hemmiljö. De traditionella föreningsdrivna utbildningarna saknar metoder för att ta emot och anpassa utbildningen efter de individuella behov som målgruppen har i vardagen. Det kan till exempel handla om att träna hunden att hjälpa till i hemmet. En avgörande skillnad från assistanshunden är att SMART medger en anpassad utbildning för alla hundar, oavsett om hundindividen klarar de specifika krav som ställs på assistans-, service- och signalhundar. 

20 personer med olika funktionsvariationer ska tillsammans med projektet utveckla metoden och verka för att sprida kunskapen, dels i ett metodmaterial, dels genom att erbjuda ledarutbildning för andra föreningar.

Projektet samarbetar med FUB Skåne och RBU.

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i juni 2021.

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i juni 2021.

Kontakt

Ort
Sollebrunn