Smeden

Projektet drivs av: Husqvarna fotbollsförening

Beskrivning av projektet

Projektet ska erbjuda ungdomar en mångfald av aktiviteter, stärka ungdomars engagemang och öka integrationen mellan ungdomar med olika etnisk bakgrund, olika intressen samt mellan ungdomar med och utan funktionsnedsättning.

Projekt Smeden är en mötesplats med ett brett utbud av kultur- och idrottsaktiviteter i Huskvarna. Syftet med projektet är att erbjuda ungdomar en mångfald av aktiviteter och att stärka ungdomars engagemang. Ett annat syfte är att öka integrationen, mellan ungdomar med olika etnisk bakgrund, mellan ungdomar med olika intressen som idrott, konst, e-sport och film samt mellan ungdomar med och utan funktionsnedsättning. Ungdomarna ska få hjälp med att starta och driva aktiviteter efter egna önskemål. Aktiviteterna ska innehålla minst två av projektets fyra hörnstenar som är idrott, kultur/bildning, integration och föreningsverksamhet. Exempel på aktiviteter kan vara läsprojekt i pojk- och flicklag, fotboll för nyanlända, konstprojekt, e-sport samt film- och mediaproduktion. Med den ökade bredden av aktiviteter i föreningen kommer man att attrahera ungdomar längre upp i åldrarna och stärka ungdomarnas föreningsorganisering. Dokumentationen av aktiviteterna ska mynna ut i en gemensam värdegrund.

Efter projektet slut ska Huskvarna FF fortsätta driva verksamheten med stöd av Jönköpings kommun, ABF och andra föreningar.

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i juni 2021.

Projektets tidstatus

79%

Projektet startade i juni 2018 och avslutas i juni 2021.

Kontakt

Ort
Huskvarna