Som broar över mörka vatten

Projektet drivs av: Transnationella Stiftelsen för Freds och Framtidsforskning TFF

Beskrivning av projektet

Killarna fick välja ett eller ett par vykort som på något sätt talade till dem. Samtal började om tankarna som sattes i rörelse. De omsattes senare i bilder av olika slag - teckningar, målningar, foton.

I projektet anpassar stiftelsen i samarbete med Familjehuset Trädet, Göteborg, Malmö stad, Familjens Hus, Studiefrämjandet Malmö, Eslövs kommun samt biståndsorganisationen Tamam i Lund, metoden Pedagogisk Familjedokumentation till målgruppen asylsökande ensamkommande barn och unga samt till andra ungdomar och familjer i behov av extra stöd.

Arbetssättet bygger på Pedagogisk Familjedokumentation som är ett arbetssätt i cirkelform där deltagarna förmedlar sin egen historia till omvärlden. Samtidigt strukturerar de sina erfarenheter, organiserar minnet och formulerar en mening i tillvaron.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2010 och avslutades i februari 2013.

Kontakt

Ort
Lund