Spill för livet

Projektet drivs av: Spilloteket

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ge tusentals barn och unga hopp, kunskap, handlingskraft och inspiration till att leva i ett samhälle där klimatförändringar är en realitet och där omställning är en komplicerad nödvändighet.

För att nå syftet bygger man en utbildningsplattform för barn och unga. Det blir ett användbart verktyg för dem att orientera sig och agera utifrån. Målet är att så många barn och unga som möjligt ska ha tillgång till verktyget, projektet siktar därför mot nationell spridning av utbildningsplattformen. Målgruppen är barn och unga, 6-13 år i Norrland. Den digitala utbildningsplattformen innehåller material och inspiration för att i klassrummen kunna arbeta delaktigt och kreativt med spill och återbruksmaterial utifrån Agenda 2030 och skolans styrdokument. Den blir även en interaktiv mötesplats för barn, ungdomar och lärare. Klassrummen blir på så vis pilotverkstäder där barn tillsammans får prova hur nya hållbara sätt att göra kan kännas och vara. Parallellt med plattformen fortbildas även pedagogerna för att på bästa sätt kunna handleda barnen. För att både möjliggöra spridning och skapa en lokal förankring blir biblioteken viktiga arenor. Projektet utbildar skolbibliotekarierna i Agenda 2030 och certifierar dem att bli Spillotekarier för att kunna stötta skolorna i deras arbete lokalt. När projektet avslutas finns ett efterfrågat och användbart material för elever och pedagoger för att kunna arbeta med lärande för hållbar utveckling. Det finns Spillotekarier och lokala mini-Spillotek som stöd och inspiration. Plattformen finansieras via anslutningsavgifter som tas ut av grundskolor och administreras av Spilloteket.

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i september 2021.

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i september 2021.

Kontakt

Ort
Frösön