Street Business

Projektet drivs av: Coompanion - Kooperativ utveckling Stockholms län

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla nya produkter och tjänster som hemlösa personer ska kunna sälja i syfte att få stärkt självförtroende och ökade möjligheter till egen försörjning.

Coompanion Stockholm ska med projektet Street Business utveckla nya produkter och tjänster som hemlösa personer ska kunna sälja i syfte att få stärkt självförtroende och ökade möjligheter till egen försörjning. Målgruppen är personer som är hemlösa och har psykisk funktionsnedsättning. Genom att starta ett socialt kooperativ där medlemmarna både är delaktiga och delägare, ska projektet bidra till meningsfullhet och respekt för människor som idag lever i utanförskap. Projektet ska marknadsföra och konceptualisera de varor och tjänster som deltagarna säljer. Man kommer att hämta inspiration från andra europeiska storstäder där stadsvandringar med olika teman, gatuförsäljning av blommor, hantverk och bemanningstjänster har visat sig vara framgångsrika vägar till egen försörjning. Det är deltagarnas önskemål och kompetens som ska styra utvecklingen av produkter och tjänster. Ett exempel kan vara att en person som är duktig på att rita snygga tröjtryck kan få hjälp med design, marknadsföring och försäljning. Projektet ska även ta fram relevant och anpassad utbildning till deltagarna. Projektet kommer att använda extern brukarrevision för återkoppling och utveckling av verksamheten.

Efter projektets slut ska verksamheten drivas vidare som ett arbetsintegrerat socialt företag. 

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i november 2018 och avslutas i november 2021.

Projektets tidstatus

64%

Projektet startade i november 2018 och avslutas i november 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm